Elon Akademi | Beylikdüzü - Bakırköy Dikkat Eksikliği Merkezi
Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Elon Akademi Özel Öğrenme Güçlüğü;

Öğrenme güçlüğü, konuşma dinleme, okuma,yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur. Öğrenme sürecinde bireyin bilgi ediniminde görülen güçleşme ve öğrenme alanlarındaki işlev bozuklukları;bireyde öğrenme güçlüğünün varlığını işaret etmektedir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın zeka seviyesi yaşıtlarından daha geride olduğu söylenemez.Öğrenme bozukluğu olan çocukların zeka seviyelerinin genellikle normal veya normalin üzerinde olduğu görülmektedir. Öğrenme bozukluğu; zeka seviyesinden bağımsız olarak konuşma,dinleme,okuma,okuduğunu anlama ,heceleme, yazma, matematiksel hesaplamalar yapma ve kendini ifade etme gibi durumlarda kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Okul öncesinde oyun ağırlıklı aktivitelerde bulunan çocuklar,ilk öğretimin başlamasıyla birlikte,okuma yazma,okunulanı anlatma ve dinleme gibi becerileri edinirler.Bu dönemde çocukta var olan ancak daha önce fark edilmemiş öğrenme bozuklukları gözlenebilir.

Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri:

Öğrenme güçlüğü kendi içinde farklı alt tiplere ayrılmaktadır. Öğrenme güçlüğü, disleksi(okuma bozukluğu), disgrafi(yazılı anlatım bozukluğu), diskalkuli(matematik bozukluğu) ve afazi(dil bozukluğu)gibi birbirinden farklı türlere ayrılmaktadır. Öğrenme güçlüğü problemi olan bireyde bunların biri veya birkaçı bulunabileceği gibi bu türlere hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlarda eklenebilir. Elon Akademi olarak bu sorunun düzeltilmesi için çalışıyoruz.

Disleksi(okuma bozukluğu): 

Hiç okuyamama, atlama, ekleme, ters çevrime ve heceleyerek okuma gibi geniş yelpazeye sahip olan disleksi, kendi içinde iki kola ayrılmaktadır.. Disleksinin türlerine kısaca deyinmek gerekirse, Disfonik disleksi; işitsel kavrama ve ve ayırt etme becerisinde bozukluktur. Disfonik disleksi problemi olan kişiler dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler. Disidetik disleksi; zihinde canlandırma yeteneğinin yetersiz olması durumudur. Bu durumda kişi; harflerin sıralanışını karıştırır, ters çevirir,günleri ve ayları sırasıyla söylemekte zorlanır.

Disgrafi(yazılı anlatım bozukluğu):

Yazı yazma zorluğudur. Disgrafi problemi olan kişilerde yazılı anlatım yeteneği oldukça zayıftır. Karmaşık, düzensiz ve okunması zor el yazısına sahiptir. Birbirine benzeyen harf ve sayıları birbirine karıştırırlar.

Diskalkuli(matematik bozukluğu): 

Öğrenim bozukluklarından bir diğeri olan diskalkuli, matematik becerilerindeki zorluğu ifade eder. Yanlış hesaplamalar, zor öğrenme, tersten işlem yapma, sayıları ezberlemede zorluklar ve problemleri anlamakta zorlanma gibi durumlar görülebilir.

Afazi(dil bozukluğu):

Dil bozukluğu olarak tanımlanan bir öğrenme güçlüğüdür. Beyindeki dil merkezinde meydana gelen hasar sonucunda konuşma ve yazma sorunu meydana gelir. Çeşitli beyin travmaları ve beyin hastalıklarının beynin sol yarım küresinde bulunan dil merkezini etkilemesi sonucunda meydana gelir. Bu durum sonucunda konuşma,konuşulanı anlama, tekrarlama, adlandırma,yazma ve okuma becerilerinde yetersizlik görülür. Elon Akademi olarak dil bozukluğunun nedenlerini araştırıp buna göre ilerleme sağlıyoruz.

DİĞERLERİ

Eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsin.