Elon Akademi | Beylikdüzü - Bakırköy Dikkat Eksikliği Merkezi
Testlerimiz

Testlerimiz

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri

Ψ Burdon Dikkat Testi

Ψ Catell 2-A Zeka Testi :

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Ψ Gessel Gelişim Figürleri Testi :

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim

testidir.

Ψ Good Enoughh Harris Bir İnsan Çiz  Testi :

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka

testidir.

Ψ Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi :

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve

sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Ψ Metropolitan Okul Olgunluğu Testi :

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula

başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

Ψ Porteus Labirentleri Testi :

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir

zeka testidir.

Ψ Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi :

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak

kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını

ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik

sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır.

ΨKent EGY Sözel IQ Testi

ΨLuisa Düss Psikanalitik Öykü Testi

ΨAgte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

ΨGesell Gelişim Testi

Elon Akademi

Eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için iletişime geçebilirsin.